GREENHOUSE - KAS

GREENHOUSE - KAS

Ster Borgman (1998) groeide op in Aalsmeer, een dorp dat een grillige landbouwgeschiedenis kent. In de 19e eeuw werd het Haarlemmermeer drooggelegd en stopte de lokale visserij, de inwoners gingen bomen, planten en fruit verbouwen. De veengrond bleek ook een goede bodem te zijn voor de bloementeelt. Eind negentiende eeuw werden er in kassen rondom Aalsmeer al rozen verbouwd en in de twintigste eeuw stond het dorp er vol mee. Er werden al aardbeien van Aalsmeer naar Amsterdam verhandeld en deze infrastructuur leidde uiteindelijk tot de plek waar Aalsmeer nu wereldberoemd om is: de bloemenveiling.

Borgman bouwde voor diens afstudeerexpositie een tuinkas. Het bouwwerk had dezelfde vorm en grootte als die van Borgmans opa. De kunstenaar werkte met glas en hout van bestaande kassen en in de glazen panelen brandde die roest in. De glasplaten in de kas zijn stillevens die een fractie laten zien van de lange levenscyclus van roest. Nu heeft Borgman de roest tijdelijk vastgezet in glas, maar die zal ooit weer gaan groeien en dan zal het glas onvermijdelijk breken.

De Aalsmeerse bloemenveiling is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een immens bedrijf dat via het aangrenzende Schiphol een directe verbinding heeft met de Amerikaanse en Japanse markt. De dorpse kassen als die van Borgmans opa sieren nog altijd het landschap, maar de roest verraadt dat ze niet meer gebruikt worden. De verroeste kas vormt een metafoor voor het lokale telersvak dat werd verruild voor massaproductie met een wereldwijd bereik.

Roest lijkt onbeweeglijk, zo getuigt ook de term vastgeroest, maar het breidt zich in feite uit. Zelf voelde Borgman zich lange tijd niet thuis in het dorp waar die opgroeide, er leek op het platteland geen plek te zijn voor diens queer identiteit. Door tijdens het afstuderen bezig te zijn met de tuinkas, en de vele oude kassen in Aalsmeer te bezoeken, bracht dit kunstwerk Borgman ook dichter bij diens geboortegrond. Borgman legt dan ook een link tussen queer-zijn en roest; het is niet weg te halen en zal altijd doorgroeien.

2023
380x230x275
Ster Borgman

Ster Borgman