uit de reeks '*x*'

uit de reeks '*x*'

Het onzichtbare zichtbaar maken. Het ontastbare lezen. Identiteit. 

Zinderingen tussen de fysische wereld en de ervaring ervan, vormen de kern van de fotografische beelden van Joëlle Janssens. Haar laatste reeks *x* bestaat uit portretten waarin de subjecten hun ware identiteit lijken te ontvluchten. 

joelle janssens

joelle janssens

Suggesties

Edwin Boeckxstaens
Lisa Debeerst
Evert Vandeweghe
Jurgen Declerck
Annabelle Cock
Michel Wybouw
Claude Scholten
Myriam Michiels
Jurgen Declerck
Eva Urkens
Jo Kempeneers
Michel Wybouw
Pierre Lemoine
Linda Roosens