‘A Monster ’ , The modern Prometheus nr 03, 2020

‘A Monster ’ , The modern Prometheus nr 03, 2020

A monster @ z33 

Deze klei sculpturen , installatie’s . 

hebben het oa . Over de vergankelijkheid. Ook het kleien beeld droogt op , gaat stuk. 

De artistieke daad is van korte duur, snel geschetst , kort bekeken en daarna vergeten. Ze wordt voornamelijk een deel van het geheugen. Ik roep de toeschouwers op goed te kijken , beter te onthouden. Want dit beeld zie je maar 1 keer. 

2020
Live size
Matthias  De Wolf

Matthias De Wolf