Réfractaire

Réfractaire

In het archief over mijn overgrootvader, René Voets, ontdekte ik een opmerkelijke periode waar weinig documentatie over terug te vinden was.
Zelf omschreef hij deze periode, van 9 februari 1942 tot 1 november 1943, als “Réfractaire au travail obligatoire á Teltow (Berlin)”.
Vertaald betekent dit, “Weigeraar van het gedwongen werk in Teltow (Berlijn)”. Tijdens dit hoofdstuk van zijn leven heeft hij ondergedoken gezeten in Luik rondom de Sart-Tilman, om niet te moeten werken voor de Duitsers. Verder is er niets te vinden over deze tijdsspanne.
Na verschillende gesprekken met mijn grootvader Marc Voets, die het volledige verhaal wel gehoord heeft in zijn jeugd, heb ik geprobeerd de rest van het gat op te vullen.

Boyd Voets

Boyd Voets

Suggesties

Jean Pierre Vancayseele
Chantal Durham-Bogers
Jyoti Van Acker
Christina Art
Fred Delameilleure
Ludwine Pauwels
Jean Pierre Vancayseele
John ( Jonaz ) Heyninck
Loes De Gendt
myriam storms
Jolien De Nijs
Guido Decoster
Stefaan Van Britsom