Artist

F A R Y D A   M O U M O U H

F A R Y D A M O U M O U H

2020 Antwerpen

Faryda Moumouh, opgeleid als Master in de Audiovisuele en Beeldende Kunsten, zoekt zich met de camera een plek in de wereld; een relatie tot de wereld en de dingen die niet anders dan subjectief kan zijn, ook al registreert de camera als technisch instrument op objectieve wijze. Ze is (gast)docente op Sint Lucas KSO als bij de UA Antwerpen. Met meer dan twintig jaar ervaring, bouwt ze rustig verder aan haar artistieke parcours. Haar existentiële denken leidt haar door het leven. 

 

Ze onderzoekt de mogelijke gelaagdheden binnen het fotografische beeld, zowel op het technische, als visuele als narratieve vlak. Het fotografische beeld is een oprecht zoeken naar een onafhankelijk beeld dat zichzelf zou kunnen bevrijden van alle waarheidsgetrouwe of realistische aspecten. Het fotografische beeld is nooit een objectief beeld. Elke foto is een schets of vertrekpunt om verder in te graven, diepgang ,eigenheid, emotie mee te vertellen. Een camera, een beeld, gedownload als jpg of raw document. Dit kan door foto's op verschillende achtergronden te printen en terug in te scannen, maar tevens door binnen één beeld een dialoog aan te gaan met andere beelden en een serie op te bouwen binnen één fotografisch frame...laag per laag in het diepte van één beeld. Hierdoor wordt het beeld losgekoppeld van het moment dat de foto gemaakt is. Het krijgt een nieuwe context, een nieuwe interne dialoog, een intern gesprek tussen beelden. Ze is een archeologe, door te graven in het beeld. Het ontstaan van een unheimlich gevoel. En de kijker is het eindpunt van die dialoog. Haar fotografische beelden zijn er niet om er de wereld van af te lezen, maar om er een wereld in te zien.

© Ruth LOOS 

F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H
F A R Y D A M O U M O U H