Anne-Sophie De Mey

Anne-Sophie De Mey

Student cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, hoofdvak filosofie. Beschrijft al tekenend de wereld, hertekent deze al schrijvend. Kijkt graag naar mensen die lezen, leest graag over mensen die schrijven. Waardeert kunst die zichzelf overbodig maakt.