Antoinette Donkers-Dekker

Antoinette Donkers-Dekker

Mijn naam is Antoinette Donkers- Dekker.

Sinds 1999 ben ik werkzaam als beeldend kunstenaar en als docent beeldend. Ik woon met mijn gezin in Wintelre sinds 2014, waar ik mijn atelier aan huis heb.

Mijn atelier is mijn werkplaats. Hier maak ik mijn beelden. Autonoom werk en werk in opdracht zoals portretten, urnen en relatiegeschenken. Verder geef ik hier vier dagdelen in de week les in keramiek en beeldhouwen aan volwassenen. Af en toe geef ik ook les op locatie zoals op scholen in het kader van een project. Hiernaast ben ik sinds 2018 bijgeschoold tot kunstzinnig dynamisch coach en werk ik enkele uren per week als KD Coach. Ook de coaching vindt plaats in mijn atelier.

De kern van wat ik doe is altijd mijn kunst. Ik vind het heerlijk om in alle rust en stilte te werken in mijn atelier.

Met mijn werk wil ik als kunstenaar en als mens iets wezenlijks betekenen voor mijn medemens.

Mijn werk wil hierbij een baken zijn om al schouwende, rust, vreugde, kracht, troost of hoop te ervaren.

Het thema licht en het thema verbinding met aarde en hemel, spelen op dit moment een grote rol in mijn werk. Mijn werk heeft hiervoor een grote ontwikkeling doorgemaakt die parallel loopt aan mijn persoonlijke en innerlijke ontwikkeling.

Lang heb ik gewerkt rondom emoties, over dromen, geboorte, leven en dood. Hierin refereerde ik vaak aan strijd en pijn aan de ene kant en aan hoop en licht aan de andere kant. Donker en licht, aarde en hemel zijn door de jaren heen een centraal thema in mijn werk geweest. Later, maar ook tegelijkertijd verschoof de thematiek van een innerlijke strijd en pijn, naar pijn in de wereld rondom mij. Een voorbeeld hierbij is het beeld "Aleppo" dat ik gemaakt heb n.a.v. waarheidsgetrouwe beelden.

Nadat mijn  innerlijke ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen zijn het donker en de pijn uit mijn oorspronkelijke thematiek verdwenen. Het licht dat vanaf het begin ook altijd een rol heeft gespeeld, is gebleven en gegroeid.

Nu mijn thematiek verandert, verandert ook de vormgeving. Mijn veelal figuratieve en expressieve mensbeelden maken nu plaats voor geometrie en abstractie. 

Ook deze nieuwe beelden zijn bedoeld als een baken om rust, vreugde, kracht, troost en hoop te bieden aan mensen die hiernaar verlangen.

Aansluitend bij mijn thematiek maak ik in opdracht graag portretten, urnen en grafmonumenten.

Vanuit mijn passie voor kunst geef ik les en coach ik. Dit alles combineer ik met mijn gezin en ik voel mij het beste wanneer alles met elkaar in balans is.