Brecht Lanfossi

Brecht Lanfossi

Brecht Lanfossi (alter ego: nozem) is een Belgisch surrealistisch collagist/digitaal schilder geïnspireerd door droomachtig en psychotisch bewustzijn vrijgesteld van enige vorm van rede. Hij studeerde kortstondig aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) maar verliet deze algauw, echter liet hij het idee om ooit nog wel eens wat "kunst" te maken nooit vallen. 

Een mogelijke benadering om Lanfossi's werk te kunnen interpreteren is door u deze voor te stellen als een soortement van vage staat van mentaal functioneren alwaar symboliek de algehele ervaring domineert. De artiest zelf is er anderzijds van overtuigd dat het complete onzin zou zijn te proberen het raadsel achter zijn esthetische creaties te willen ontcijferen. 

Lanfossi zelf gebruikt niet gaarne het woord "kunst" voor zijn eigen werken omwille van de grotesk klinkende connotatie van dat bewuste woord. Doen wat hij in deze context doet is voor hem simpelweg één van de vele wanhopige manieren om te ontsnappen aan het globaal geknechte bewustzijn waar we momenteel quasi allen slachtoffer van zijn. Doen wat hij in deze context doet voelt voor hem intuïtief alvast stukken beter dan de oppervlakkige, ratrace-gedreven chaos dat kennelijk heden ten dage onze norm geworden is.

9636 Nederzwalm-Hermelgem