brigitte pattyn

brigitte pattyn

°1961 Studeerde plastische opvoeding te Brugge en Monumentale kunsten aan het Sint-Lucas Instituut te Gent.  Sedert 1984 neemt ze deel aan kleinschalige initiatieven en projecten.

Atelier : Karrestraat 2 9831 Deurle

De schilderijen van Brigitte Pattyn hebben iets herkenbaar en iets vervreemdend tegelijkertijd. In haar vroeger werk zijn tekens terug te vinden, een soort letterkarakters die verwijzen naar primitieve en vooral Oosterse culturen. Haar schrift als een magisch alfabet. De oppervlakten van haar latere huidschilderijen fungeren als mentale ruimten. Haar kleuren en de met was en pigment bewerkte huiden zoeken in een organisch of een primair patroon naar puur metafysische oorzaken voor hoe de dingen zijn. De oppervlakten zijn gemoedstoestanden die zoeken naar ordening en harmonie. Haar beeldtaal heeft een ingehouden kracht. Haar inspiratie groeit uit het landschap, uit herinnering en experiment met symbolische vorm- en kleurindrukken. Onophoudelijk puurt ze kracht uit vierkante vlakken die op elke hoek oriëntatie en keuze maken mogelijk maakt.

Haar picturale taal is niet de weerspiegeling van de realiteit maar het lyrische resultaat van net die elementen die verwijzen naar de vergankelijkheid ervan.(Piet Bels)

Poëzie en muziek o.a. composities van Philip Glass en de keerspreuk van Ben Okri zijn een onophoudelijke inspiratie om uitdrukking te geven.

Brigitte Pattyn nodigt uit om intuïtief na te denken over humaniteit en schoonheid die naast de drama’s van deze wereld in het ‘zelf’ overeind blijven.

Schilderen is een houding om de monumentaliteit van eenheid in een cyclisch proces te raken. (André Baert)

Stelde tentoon in kleinschalige projecten en in enkele solotentoonstellingen in eigen beheer. Haar werk was te zien in Galerie Très en in Kunst in Huis.  Werd geselecteerd voor de Gaverprijs, Vocatio Karel Aerts en Furament.