COLETTE CLEEREN

COLETTE CLEEREN

COLETTE CLEEREN

 Volgde Kunsthumaniora en Vrije Grafiek aan het Sint-Lucas Instituut in Antwerpen en studeerde verder Vrije Grafiek en Schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Hasselt. Zij nam deel aan diverse stages en workshops w.o. jaarlijkse werksessies in het Frans Masereel Centrum en werd uitgenodigd voor een residentie in The Guanlan Original Printmaking Base in China. Haar werk is vertegenwoordigd in diverse musea en publieke verzamelingen. Zij werd meermaals laureate en behaalde nationale en internationale onderscheidingen in verschillende disciplines. Zij leverde beeldend werk voor “Blindganger”, een gedichtenbundel van Gerda De Preter, werkte samen met literatoren in diverse projecten en publiceerde in poëzie- en kunsttijdschriften.

Kunst is voor mij omgaan met het presenteren van het onzegbare, ondoelmatige, het niet ter zake. Omgaan met het naamloze niets-iets, dat wat niet te vatten is in een begrippenkader, aan gene zijde van de woorden en toch zo nabij.

Kunst is voor mij een vlucht in de stilte.

Het voor-talige, de klank van het naamloze oproepen uit een oneindig heimwee naar werkelijkheid, de onbenoembare werkelijkheid.

Mijn werken zouden een gebaar willen zijn naar dat wat geen plaats heeft, geen woord heeft, naar dat wat steeds getuigt van onvermogen, werk na werk, uit de inkt en de verf te verschijnen.

Stijl, medium en materiaal zijn relatief en slechts mogelijkheden om grafische oplossingen te vinden voor het in beeld zetten van een naamloos niets-iets, dat dwaalt tussen tekens, vormen en kleuren - zoals witruimte tussen woorden.

Kunst “betekent” een gebrek aan intimiteit, raakt aan wat niet overgaat als alles voorbij gaat.

Kunst heeft geen plaats, kunst vindt plaats.

Over het etsen

De alchemie van de ets is in essentie een afdruk van een verzonken beeld dat, gevoed door de inkt, tot ontwikkeling komt en zich verenigt met het vochtige papier. Het is de plaat met haar kwetsuren troosten met de helende inkt.

2140 Borgerhout