Erik Simons

Erik Simons

[studies]

- Diploma architectuur tekenen behaald aan het Sint-Lukasinstituut te Brussel.

- Getuigschrift en kwalificatiegetuigschrift van de specialisatiegraad in het deeltijds kunstonderwijs     optie  “schilderkunst” behaald aan de Tekenacademie Brasschaat.

- Kwalificatiegetuigschrift specialisatiegraad keramiek Academie Noord Brasschaat.

- Keramiekstage draaien en raku bij Rudie Delanghe in Arques (FR).

-kwalificatiegetuigschrift specialisatiegraad “keramiek" Academie Noord

-beroepskwalificatie niveau 4 “tekenkunst"

[ervaring]

​In Stabroek verschillende gemeentelijke projecten ontworpen en de begeleiding bij de uitvoering ervan, zoals

- grafmonument in blauwe hardsteen op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek,

- ijzeren kerststal die in december in Putte Stabroek wordt geplaatst,

- monument voor gesneuvelden aan de Molenstraat in Hoevenen,

- integratie van een bas-reliëf van beeldhouwer Rik Sauter in een hedendaags concept, vóór het gemeentehuis van Stabroek,

- toog en buffetkast in het cafétaria in het kasteel Ravenhof te Stabroek.

- ontwerp kinderbegraafplaats op begraafplaats Vossenvelden te Stabroek.

- ontwerp kinderbegraafplaats op begraafplaats te Kapellen.

- ontwerp urnenvelden op begraafplaats Vossenveld en Veldstraat in Stabroek.

2940 Stabroek