Ethan Knops

Ethan Knops

Ik omschrijf mijn werk als "het experiment van het onbewust handelen in relatie tot het menselijk welzijn", het experiment van het onbewust handelen staat in relatie met mijn blindtekeningen terwijl het menselijk welzijn volledig van de toeschouwer afhangt. Door de toeschouwer alleen een beeld van het menselijke individu voor te schotelen is de toeschouwer er vrij in om het te interpreteren zoals die het wilt.  

Centraal in mijn werk staat het mannelijk naakt graag wil ik met mijn werk loskomen met de taboe rond naaktheid, en dan vooral van de man aangezien we door de jaren heen in alle kunststromingen de vrouw meestal wel centraal stond. Maar wil ik ook loskomen van de maatschappij die het naakt als iets seksueel ziet en dat het naakt vaak als een soort fetisjistisch onderwerp wordt gezien. Ik zie naaktheid als een moment waar je je goed voelt en puur jezelf bent. Geen afleiding van kleren en waar je ware zelf naar buiten komt. Je hebt niks om je achter te verstoppen en bent je puren zelf. Het is een vertrouwelijk moment.