Fernand  Thienpondt

Fernand Thienpondt

Hij studeerde binnenhuisarchitectuur en volgde avondlessen aan de Academie voor Schone Kunsten en aan het Centrum voor Culturele Vorming te Brugge. Na een “ rustperiode “  wegens beroepsomstandigheden, nam hij in mei 1998 deel aan een workshop met de Engelse aquarelmeester JOHN YARDLEY te Brugge en ALVARO CASTAGNET te Leuven. Sedertdien kwam het aquarelleren langzaam maar zeker in een stroomversnelling.

In de overtuiging dat een degelijke elementaire kennis, zoals perspectief, vormstudie, kleurenkennis, schaduwen, reflecties, enz… aan de basis ligt van een geslaagd kunstwerk stichtte hij de VLAAMSE AQUAREL-en TEKENSCHOOL. Teneinde de aquarelkunst te helpen (her)promoten stelt hij dan ook belangeloos al zijn opgedane technische kennis volledig ten dienste van zijn cursisten.

Aquarelleren (trouwens iedere vorm van kunst) beschouwt hij als een intensere manier van leven, door datgene rondom ons beter te leren “ zien “ en  “aan te voelen “.  Dit komt vooral tot uiting in zijn “ natuurobservaties “.  en in het bijzonder in zijn zeezichten.

Daarnaast staat de mens, zij het verweven met z’n omgeving, centraal. Zowel in verleden, heden en toekomst. In z’n werken zorgen LICHT, KLEURKEUZE, SFEER en BEWEGING voor boeiende facetten…

"Painting is using the fantasy of your dreams"

Behaalde meer dan 200 selecties, eerste prijzen, nationale, alsook meerdere internationale prijzen. Auteur van 8 diverse aquarelboeken.Stichter Vlaamse Aquarel-Tekenschool. Leader of IWS Belgium (Intenational Watercolor Society). Kernlid AIB Belgium (Aquarel Instituut of Belgium).Chevalier académicien MAA (Mondial Art Academia).