Josette Lenders

Josette Lenders

“Ik kijk met mijn neus, ogen, handen en oren.”

Josette Lenders ziet een alsmaar in beweging zijnde natuur, die steeds maar weer verandert door opbouw en juist ook door afbraak. Deze dynamiek probeert ze in haar etsen te vangen

Open gebarsten bolle vormen, staan symbool voor het verval, het afsterven. En tevens is elk barstje, elk gat weer een kweekvijver voor nieuw leven.

Haar etsen zijn het resultaat van een langdurig proces van weghalen en weer toevoegen, laag na laag, waarbij sporen van onderliggende bewerkingen aanwezig blijven. Ze past diverse etstechnieken toe, vaak in combinatie met een genuanceerde plaattoon die mede de sfeer van het werk bepaalt.

Haar beelden proberen de kijker te verleiden om op een andere manier naar de wereld te kijken. De werkelijkheid die ze ontmoet krijgt een andere vorm, een andere gedaante.

Josette Lenders is zowel beeldend kunstenaar als bioloog. Als bioloog is ze geïnteresseerd in al wat leeft en geleefd heeft. Als kunstenaar is ze vooral bezig om deze organische wereld op haar manier vorm te geven. Dieren- en plantenpopulaties, cellen en organellen zijn altijd op een of andere manier, op de etsplaat terug te vinden.