jurgen declerck

jurgen declerck

Wanneer men meerdere werken van jurgen declerck onder ogen krijgt, dan zijn er een aantal facetten die onmiddellijk de aandacht trekken.  Vooreerst is er de opvallende stijlvariatie met daarnaast een grote verscheidenheid aan gebruikte materialen.

Benaderen we jurgen declerck wat dichter als  persoon, dan ontdekken we dat die zichtbare onrust volledig parallel loopt met zijn onophoudelijk vragen en zoeken binnen de eigen gevoelswereld en de eigen kritische geest.

Uiteindelijk krijgt elke vraag zijn geëigend antwoord dat dan vertaald wordt in een rationeel werk, een materiaal met referentie ofwel een leesbare figuratie.

Dat deze artistieke oplossingen gedoseerd door elkaar worden aangewend, maakt dat de ogenschijnlijk volledig los van elkaar staande werken uiteindelijk tot een zinnige symbiose samen komen.

Fons Schippers - Cultural Affairs - Volvo Cars Ghent

Jurgen Declerck – 0475/538.229

1975 - 1979

Stedelijke Kunstacademie Tielt

Atelier Keramiek Geert Royens

Atelier Beeldhouwen Paul Perneel

1987 - 1990

Atelier Schilderen Robert Devriendt

(Wingene – Tielt)

1990

Gouden Medaille Schilderkunst Stad Diksmuide

1991

Laureaat Beeldende Kunst 1991, Veurne

1992

Laureaat Prijs van de Stad Gent voor Schilderkunst

1995

Laureaat Santen in eigen land - Gent

----------------------------------------

When confronted with several works by jurgen declerck, there are a number of facets that immediately attract attention.  First of all, there is the striking variation in style, along with a wide variety of materials used.

When we approach jurgen declerck a little closer as a person, we discover that this visible unrest runs completely parallel to his incessant questioning and searching within one's own emotional world and one's own critical mind.

In the end, each question gets its appropriate answer, which is then translated into a rational work, a material with reference or a readable figuration.

The fact that these artistic solutions are dosed with each other means that the seemingly completely separate works eventually come together in a sensible symbiosis.

Fons Schippers - Cultural Affairs - Volvo Cars Ghent

Jurgen Declerck - 0475/538.229

1975 - 1979

Municipal Art Academy Tielt

Atelier Ceramics Geert Royens

Atelier Sculpture Paul Perneel

1987 - 1990

Atelier Painting Robert Devriendt

(Wingene - Tielt)

1990

Gold Medal Painting City of Diksmuide

1991

Laureate in Fine Arts 1991, Veurne

1992

Laureate Prize of the City of Ghent for Painting

1995

Laureate Santen in his own country - Ghent