Katoo De Vuyst

Katoo De Vuyst

Ik ben Katoo De Vuyst,  student mixed media aan Sint-Lucas Gent. De voorbije 2 jaar volgde ik de algemene opleiding vrije kunsten aan Sint-Lucas Brussel.  Hiervoor studeerde ik 2 jaar Orthopedagogie aan Hogeschool Gent. Ik zie raakvlakken tussen mijn kunstpraktijk en  het ondersteunen van mensen in bijzondere situaties. Ik wil met mijn werk geen sociaal engagement teweeg brengen, maar wel verhalen blootleggen. Mijn  grootste fascinatie ligt in de mens als protagonist. Voor mij is verwondering een wandeling door de stad om  21 uur ‘s avonds. Wat schuilt er achter (w)elke gevel? Hoe wordt geleefd en overleefd? Aanzie ik wat ik zie, of denk te weten? 

Met mijn camera probeer ik aan te tonen hoe eenzaamheid zegeviert, verbondenheid botviert en hoe de dienaars van het nachtleven met mijn verhalen aan de haal gaan. Een rozenverkoper wordt een bemiddelaar, in mijn ogen is hij alwetend. Vorige jaren onderzocht ik mensen, en hun leefomgeving via weggeefpagina’s. Willen we elkaar werkelijk verblijden met gratis objecten? Willen we vooral niet naar het containerpark? Bestaat er een kans dat we simpelweg wel eens iemand over de vloer wensen? Ik probeerde het uit te zoeken en gebruikte het verhalende aspect van de objecten in mijn installaties. Enkel ik wist waar het hele goedje vandaan kwam. Toeschouwers gunde ik uitsluitend het einde. Mijn werk is het afgelopen jaar geëvolueerd. Ik wil mensen rechtstreeks laten vertellen, aan mij, niet langer via spullen. Om die reden werk ik vooral met video, scenografie en fotografie.  Inspiratiebronnen zijn Ria Paquée, die zich als ‘madame’ verschanst en toch de muur tussen haar persona en de buitenwereld weet neer te halen. Jimmy Kets die als fotograaf mensenlevens vol volkscafé’s en voetbalsjaals in beelden giet.  Maar ook de manier waarop hij België afbeeldt. Toen ik spullen ging ophalen kwam ik vaak in de diepste huidplooien van ons land terecht. Hoezeer ik daarvan genoot? Ronddwalen en sporen volgen, de weg kwijt zijn en jezelf heruitvinden. Dàt is de leuze van het vak.