Kim Van Boven

Kim Van Boven

Kim Van Boven is een Belgische kunstenaar, geboren in Dendermonde.

Als autodidact begon hij zijn professionele artistieke carrière op 37-jarige leeftijd. Hij bewijst dat creativiteit en artistiek talent een geschenk is dat hem van nature wordt geschonken. Sindsdien heeft hij zijn talent ontwikkeld.

Zijn stijl mengt kleur en vorm op een expressieve manier die uitnodigt tot een zekere reflectie van de toeschouwer. Gedurfde bewegingen en subtiele tinten vullen elkaar aan in deze werken die gevoel en emotie onderzoeken. Er worden geen gedefinieerde antwoorden geboden, alleen de aanmoediging om een ​​wereld binnen het stuk binnen te gaan en deze met je eigen gevoeligheid te verkennen. In wezen is veel van het werk een plateau voor persoonlijke verkenning.

​Kim Van Boven is a Belgian Artist, born in Dendermonde. 

As a self-taught artist he started his professional artistic career at the age of 37. He proves creativity and artistic talent is a gift presented him by nature. He developed his talent ever since. 

​His style blends colour and form in an expressive way that invites a certain reflection from the viewer. Bold Movements and subtle hues compliment each other in these works that explore feeling and emotion.

No defined answers are offered, only the encouragement to enter a world within the piece and explore it with your own sensibility. In essence, much of the work is a plateau for personal exploration. 

kim.van.boven@hotmail.com

www.kimvanboven.com