Mira Borghs

Mira Borghs

BIOGRAFIE
Van kinds af aan vangt Mira de buitenwereld en brengt haar innerlijke wereld naar buiten via schilderen, tekenen, poëzie, muziek en foto’s. In haar schilderijen werkt ze zowel figuratief als abstract. Sinds 2011 exploreert zij ook de digitale wereld van het stilstaande en bewegende beeld en verzamelt foto’s en videobeelden. Haar huidige archief bestaat vooral uit mystieke natuurbeelden gemaakt tijdens reizen, maar ook uit scans en foto’s van alledaagse voorwerpen en beelden waarin zij objecten en personen in een nieuwe context plaatst en de omgeving schijnbaar verandert. Elk beeld kiest zij vanuit het perspectief van contrast, nieuwsgierigheid en atmosfeer. Dankzij persoonlijke manieren van abstraheren isoleert zij de figuren en treedt een gevoel van bevreemding naar de voorgrond. Schilder-, videokunst en poëzie nemen een belangrijke plaats in in haar werken. Mira combineert deze media en dikwijls zijn ze het onderwerp zelf van haar werken. In haar installaties gebruikt Mira ook vaak objets trouvés in combinatie met video.

3010 Kessel Lo