sabine oosterlynck

sabine oosterlynck

sabine oosterlynck (1974, Gent) ontplooit een interdisciplinair oeuvre dat zowel performances, acties, video’s als twee- en driedimensionaal werk omvat en waarbij de verhouding tot de (eigen) identiteit tegelijk wordt bevraagd en uitgedaagd. De beeldtaal die daaruit voortvloeit toont een uitgesproken gevoeligheid voor de samenkomst van concept en materialiteit en beroept zich op de bedachtzame adaptatie van de vele betekenisdragers waarmee we ons als samenleving omringen. Haar werk werd reeds getoond in verscheidene openbare en private contexten in België en daarbuiten (artistiek cv, zie www.sabineoosterlynck.com), zowel individueel als in groepstentoonstellingen. sabine is ook de bezieler van P/ROPS.

#so.oosterlynck