Van Lieshout VI

Van Lieshout VI

In mijn werk wil ik de huidige tijd weerspiegelen. Ik vind het bijzonder dat ik tot de generatie mensen behoor die nog geleefd, gedacht en gewerkt hebben zonder computer, om vervolgens te participeren in een digitale wereld. Ik hou van experimenteren en werk met diverse materialen. Steeds veranderende (digitale) ontwikkelingen en technieken zorgen voor voeding. Toch gebruik ik dikwijls ook ‘oude’ materialen zoals olieverf en (olie)pastelkrijt, bijvoorbeeld in nabewerkingen. Hierdoor is mijn werk een mix van beide, zoals ik zelf ook half virtueel en half in real life besta.

Mijn werk is moeilijk in een hokje te plaatsen, omdat ik me steeds laat leiden door wat mij op een bepaald moment het meest bezighoudt. Zo heb ik me verdiept in het thema ‘medicijn en maakbaarheid’. Daarbij heb ik onderzocht hoe wij met medicijngebruik omgaan en wat voor een consequenties dat heeft voor ons als individu en als samenleving (lees en bekijk hierover meer op mijn site vlvi.nl). Het heeft geresulteerd in een aantal zeer diverse werken (2D/3D).

Belangrijke terugkerende thema’s in mijn werk zijn verwondering, verontrusting, vergankelijkheid en maakbaarheid in de tegenwoordige tijd.