Walter Dermul

Walter Dermul

Een jong, aanstormend talent kan je me bezwaarlijk noemen. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik korting krijg in musea en op het openbaar vervoer. Maar gebeten door het schilderen ben ik wel.

Na een lange carrière in een totaal andere wereld, ben ik sinds enkele jaren dagelijks bezig met schilderen. Ik heb geen professionele kunstopleiding genoten - het is een passie die me drijft. Ik werk uitsluitend met olieverf : het voelt als een levende en kneedbare materie. Ik hou ervan om de techniek onder de knie te krijgen, met vallen en af en toe opstaan. 
Ik focus op figuratieve beelden, waarbij m'n inspiratie uit verschillende hoeken kan komen. Meestal word ik geboeid door mensen en hun emoties - of net het gebrek aan emotie. Vaak probeer ik een beeld te schetsen van hoe mensen met elkaar communiceren - of net worstelen met de onmacht om te communiceren - in hun relatie met anderen. Met wie hen omringt, met hun partner, met hun kinderen. 

Opgroeiende kinderen zijn een weerkerend thema. Hoe ze hun weg zoeken, het licht opzoeken of er zich net van afkeren. Hun onzekerheid over de toekomst symboliseer ik wel vaker in een ongedefinieerde kubus - een soort black box, of doos van Pandora waarin nog alles verborgen zit.

Een ander onderwerp dat ik graag uitdiep is de vervreemding waarin mensen zich kunnen bevinden na ingrijpende gebeurtenissen. Zoals ontwortelde vluchtelingen of daklozen. 

De beelden zijn meestal geïnspireerd door foto's die ik vind in nieuwsmedia, websites of oudere archieven. De grootste uitdaging is dan om juist te 'zien' en daarbij het belangrijkste gevoel te her-talen.

Tentoonstellingen :

Juni 2019 : Galerij Martin Van Blerk, Antwerpen. 

November 2019 : Elise Ka Gallery, Hasselt

Juni 2020 : groepstentoonstelling pop-up galerij 't Schorpioentje, Oud-Turnhout

Juli 2020 : groepstentoonstelling After Lockdown, kunstgalerij Arttilia, Schoten/Antwerpen

2820 Rijmenam