Kunstenaar

Eefje Van den Brande

Eefje Van den Brande

3550 Zolder

Eefje Van den Brande vertrekt in haar schilderijen steeds vanuit een vlek waarop ze haar fantasie loslaat. Ze wil spelen met het beeld waarbij diverse technieken en gelaagdheden aan te pas komen. Een mix van ecoline, acryl-en olieverf zorgen steeds voor verrassende resultaten.

De ene keer werkt Eefje met felle kleuren en de andere keer met donkere. Emotie is dan ook de rode draad doorheen haar oeuvre. Daar waar ze vroeger verwrongen lichamen en kleurrijke dieren of wezens schilderde, lijken ze in haar reeksen vanaf 2020 samen te komen in fantasiefiguren. Om deze beelden weer te geven gaat ze de uitdaging aan met zichzelf. Hoe vreemder hoe fascinerender. Wat eerst herkenbaar lijkt, blijkt dat bij nader inzien niet te zijn.

Eefje wil de psyché van zichzelf als kunstenaar in vraag stellen. Ze werkt hierbij met series die haar gevoelens van die ene periode uitdrukken. Ze stelt zichzelf dan ook steeds verschillende vragen bij het eindresultaat. Wat ging er bewust of onbewust in haar om, of wat heeft het onderbewuste in haar naar boven gebracht?

Doorheen de jaren wisselen mensen, dieren, fantasiewezens en ook zelfportretten elkaar af. De figuren lijken een hele transformatie te ondergaan. Wanneer Eefje schildert is ze steeds op zoek naar de grens van herkenbaarheid in de figuur. Zo geeft de kunstenares vorm aan de misvorming en krijgt het beeld een surrealistische toets. 

English version

In her paintings, Eefje Van den Brande always starts from a blot on which she lets her imagination loose. She wants to play with the image, using various techniques and layers. A mix of ecoline, acrylic and oil paint always produces surprising results.

Sometimes Eefje works with bright colours and other times with dark ones. Emotion is the thread that runs through her oeuvre. Where she used to paint twisted bodies and colourful animals or creatures, in her series from 2020 to the current day they seem to come together in fantasy figures. To render these images, she takes up the challenge with herself. The stranger the more fascinating. What seems recognisable at first, turns out not to be so on closer inspection.

Eefje wants to question the psyché of herself as an artist. In doing so, she works with series that express her feelings from that particular period. She always asks herself various questions with the end result. What was going on in her consciously or unconsciously, or what did the subconscious bring out in her?

Throughout the years, people, animals, fantasy creatures and also self-portraits have alternated. The figures seem to undergo a complete transformation. When Eefje paints, she is always looking for the limit of recognisability in the figure. In this way, the artist gives shape to the deformity and the image acquires a surrealistic touch. 

instagram: eefjevandenbrande.art

facebook: Eefje Van den Brande - Art

Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande