Open Call

Kunstroute Leuven

Samen met een 40-tal geselecteerde kunstenaars worden op zondag 30 april, maandag 1 mei en zondag 7 mei 2023 open atelierdagen georganiseerd in Leuven en omstreken, onder de titel ‘Kunstroute-Leuven’.

De bedoeling is in de eerste plaats een ruim en geïnteresseerd publiek letterlijk de weg naar het werk van de kunstenaars te doen vinden. Om er opnieuw een succes van te maken is het essentieel dat alle deelnemende kunstenaars zelf een duidelijk engagement opnemen en een gecoördineerd aanbod verzorgen, waarbij toelichting, kwaliteit en vernieuwing centraal staan. Deelnemende kunstenaars ontvangen het publiek van Kunstroute Leuven gastvrij in hun eigen atelier (huis / tuin…) om het zo hun woon-, leef- en werkomgeving, smaak, werksfeer, inspiratiebronnen... en werk(wijze) te laten ontdekken.

Deadline
30 november 2022
Selectie

De Kunstroute wil elk jaar min of meer 40 kunstenaars uit de Leuvense regio aan bod laten komen, en daarbij een hoge artistieke kwaliteit aanbieden aan de bezoekers. Om eerdergenoemde doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk een selectie door te voeren. De stuurgroep zorgt ervoor dat elk jaar een externe professionele jury deze delicate en moeilijke taak op zich neemt. Ieder jaar worden alle kandidaturen (her)bekeken in het licht van een beperkte reeks criteria. De individuele, en vooral de artistieke aspecten wegen het zwaarst door, maar ook algemene organisatorische afwegingen (o.a. de geografische ligging van je atelier en variatie in de artistieke disciplines) spelen bij de samenstelling van de deelnemerslijst een rol. En die kunnen elk jaar verschillen. Vat het niet kunnen deelnemen dus niet op als een persoonlijke afwijzing. Volgend jaar word je opnieuw uitgenodigd, je kan je ook spontaan zelf opnieuw kandidaat stellen. Het jaarlijks wisselen van de juryleden garandeert een objectievere kijk op de kandidaturen.