Open Call

Ontwerp een kunstwerk voor rondpunt in Schoten

Het gemeentebestuur van Schoten pakt de komende jaren de omgeving rond het rondpunt Churchilllaan-Kasteeldreef aan, o.a. met de creatie, realisatie en plaatsing van een kunstwerk, inhoudelijk gelinkt zijn met het DNA van de gemeente.

Deadline
16 september 2022
Deelname

Deelnemers moeten uiterlijk voor 16 september kandideren via de portaalsite overheidsopdrachten van de dienst Overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Selectie

De selectie gebeurt via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking op basis van de bepalingen in een bestek.