Open Call

Prijs van de Fondation Marie-Louise Jacques

Adrien TIRTIAUX - Too Big to Fail / A Joint Venture, 2017 Stained wood, screws, Tirtules MARTa Herford

Sinds 2001 organiseert en reikt de Marie Louise JACQUES Stichting, Stichting tot bevordering van de Hedendaagse Belgische Beeldhouwkunst, jaarlijks een beeldhouwprijs uit. Deze Prijs, ten bedrage van € 10.000,00, wordt toegekend aan een beeldhouwer(ster)van Belgische nationaliteit of woonachtig in België gedurende ten minste één jaar en minstens 35 jaar oud op de datum van verzending van de kandidatuur.
 
De Stichting verstaat onder beeldhouwkunst : elke creatie die de drie dimensies uitdrukt en gebruik maakt van verschillende technieken, alle materialen of alle combinaties.
 
De Prijs wordt toegekend door een jury van kunstenaars(nares) en andere personaliteiten van de kunstwereld, samengesteld volgens de statuten van de Marie-Louise Jacques Stichting en volgens het reglement van de Prijs.

Indienen doe je door een mail te sturen naar: jury@fmlj.be. Alle aanvragen moeten ontvangen zijn tussen 15 augustus en 30 september 2023.

Deadline
30 september 2023