Silence (there we go for ever....)

Silence (there we go for ever....)

Een ontroerend werkje op canvas dat ik maakte toen ik diep getroffen werd door het eenzame afscheid van mensen die getroffen werden door Covid-19. Voor belangstellenden wordt dit schilderijtje gepersonaliseerd met een toepasselijke tekst bij wijze van herinnering aan een dierbare.

50cm. x50cm.
Alice van Dael

Alice van Dael

Suggesties

Annelies Bollaers
Liliane Van der Elst
Float 010
britt alta
Tom Sillen
Carlos Vande Neste
Dirk Dutoit
Gloria Romberg
Cecilia Jaime
Nils Van der Linden
Lucienne Dillen
Jean De Groote
Quinten De Coene