White bowl II

White bowl II

porselein

Ariane Vanheerswynghels

Ariane Vanheerswynghels