Fur coat on a T-bone steak (Serie Dynamic)

Fur coat on a T-bone steak (Serie Dynamic)

NL:

Als vegetariër vind ik het absurd dat men een stuk vlees  (lees: deel van een dier) een naam geeft: T-bone, biefstuk, entrecote. Het dier wordt als een product gezien en niet meer als een gevoelig wezen dat wil leven. Als kind hadden we meer medeleven met alle dieren en zagen we hen vaak terugkomen in mooie verhalen.  Als volwassene  houden we nog enkel van knuffelachtige huisdieren.

Nu staan we er niet meer bij stil en beschouwen we het dier als een product dat we nodig hebben om te  overleven of als decoratie voor luxegoederen.

Op dit schilderij zie je een stier dat een bontjas draagt. De bontjas wordt hier voorgesteld als een mensachtig wezen.

De trap die naar boven leidt verwijst naar de mensen  die de bontjas tot statussymbool hebben verheven.

ENG:

Being a vegetarian, I find it absurd to name a piece of meat (or better, a part of an animal): T-bone steak, beef, entrecote. The animal becomes a product and is no longer seen as a living being with feelings. As a child we felt compassion for all animals. They featured in children’s stories and we loved them. Now as an adult, we only love animals we can cuddle.

We don’t think about it anymore and consider the animal as a product to survive or as luxuries.

On this painting you see a bull wearing a fur coat. The fur coat is presented as a human like creature.

The stairs that lead up refer to people that have elevated the fur coat to a symbol of status symbol.

120 cm x 80 cm
Eefje Van den Brande

Eefje Van den Brande

Suggesties

mariejo drees
Dirk Dutoit
Timmy Decoene
Geert Van Rysseghem

z.t

Jeannine van Broeck
Jeroen Goubert
Pia Cabuy
Thelma van Rensburg
Nicolas Van Parys
kris leys