Indicator of the environment (Serie Dynamic)

Indicator of the environment (Serie Dynamic)

NL:

Het verhaal van dit werk is gelinkt aan ‘A search for the Phoenix.’

Indicator heeft verschillende betekenissen. Het kan een geslacht van vogels zijn uit de familie van de honingspeurders, zoals de vogel in het schilderij. Of het kan datgene zijn wat je gebruikt als aanwijzing voor de aanwezigheid van iets anders.

Je kan je aanpassen aan je omgeving  of je kan je omgeving beïnvloeden om zich aan jou aan te passen.  De keuze is aan jou.

Zoals een blauwe plek op je lichaam een indicatie kan zijn van fysiek geweld, is de blauwe vogel in het schilderij een verwijzing naar de benarde situatie waarin hij zich bevindt. Wil hij de situatie laten voor wat hij is of wil hij er iets aan doen?

De figuur bovenaan rechts is een verwijzing naar de superieure mens,  die zichzelf de koning van de wereld noemt, maar uiteindelijk gelijk is aan alle wezens in de natuur.

Het wezen in het midden van het schilderij staat voor de schoonheid van de natuur. Hij is getooid met extravagante en kleurrijke  veren.

ENG:

The story of this work is linked to 'A search for the Phoenix'.

Indicator can have several meanings. It can be a genus of birds from the honey detectors family, like the bird in the painting. Or it can be that which you use as an indication for the presence of something else.

You can adapt to your environment or you can influence your environment to adapt to you. The choice is yours.

Like a bruise on your body can indicate physical violence, the blue bird in the painting indicates the unfortunate situation it is moving in. Does he want to leave the situation as it is or deal with it?

The figure at the top on the right, is a reference to the human being who feels superior, calls himself the king of the world, but in the end is equal to all other creatures in nature.

The creature in the center of the painting represents the beauty of nature. It is decorated with extravagant and colourful feathers.

2020
150 cm x 100 cm
Eefje Van den Brande

Eefje Van den Brande

Suggesties

Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande
Eefje Van den Brande