Where the water flows (Serie Between heaven and earth_De regenboogreeks/The Rainbow Series)

Where the water flows (Serie Between heaven and earth_De regenboogreeks/The Rainbow Series)

NL:

Elke week loop ik een rondje in het park bij mij in de buurt. Bij aankomst was ik verrast dat een deel van de bomen en de struiken er niet meer stonden. Het mooie beeld van de verstrengelende bladeren en takken waren verdwenen. (Diezelfde verstrengeling zie je in mijn werk terugkomen.

Deze situatie deed me denken aan de film Avatar waar het grote woud een belangrijke rol in de film speelt en met de grond gelijk werd gemaakt. In deze film staan de personages met de natuurelementen in verbinding. Ondanks de breuk, door de verwoesting, blijven ze trouw aan het woud.

Het blauw uit de film gebruikte ik als startpunt voor deze reeks, die ik 'Between heaven and earth' heb genoemd. Een reeks die uit verschillende kleuren bestaat, met de kleuren van de regenboog als leidraad.

Dit blauwe schilderij is het eerste werk uit de reeks en lijkt in de eerste plaats chaotisch, maar is uiteindelijk niet zo. De kleur zou rust moeten brengen en verwijst naar intuïtie en een hogere geestelijk vermogen. Aldus volgens de psychologische betekenis van de deze kleur.

De losse toetsen bovenaan het werk waren eerst een verwijzing naar het neerkomende water van een waterval, of dat was toch mijn eerste gevoel, toen ik de inkt wilde uitwerken. Oorspronkelijk werd het schilderij omgekeerd opgezet, maar mijn gevoel vertelde me iets anders en sprak de zwaartekracht van het water tegen . Ik wilde dat het water zich  bovenaan het werk bevond en dat het door middel van ruggengraatachtige vormen naar boven werd geduwd. Of zijn het waterachtige wormen? Ook hier weer krijgt de fantasie de vrije loop.

Een hand aan de rechterkant doemt op en lijkt verbonden te zijn met een vissenkop die bovenaan rechts staat afgebeeld. De hand lijkt een driehoek vast te houden, die met de punt  naar onder wijst. Dit zou symbool staan voor vrouwelijkheid en water.

Ik schilderde de driehoek zonder te weten welke betekenis hij inhield. Grappig… .

ENG:

Every week I go for a run in the park in my neighbourhood. When I arrived, I was surprised to find that some of the trees and bushes were no longer there. The beautiful image of the intertwined leaves and branches had disappeared.(You see the same entanglement in my work).
This situation reminded me of the film Avatar in which the large forest plays an important role and was razed to the ground. In this film, the characters are connected to the elements of nature. Despite the rupture, due to the destruction, they remain faithful to the forest.
I used the blue from the film as the starting point for this series, which I called 'Between heaven and earth'. A series that consists of different colours, with the colours of the rainbow as a guideline.

This blue painting is the first work of the series. It seems chaotic at first sight, but in the end it is not. The colour is supposed to bring calm and refers to intuition and a higher state of mind. So according to the psychological meaning of this colour.

The loose brushstrokes at the top of the work were at first a reference to the falling water of a waterfall, or at least that was my first feeling when I was working with the ink. Originally, the painting was set up upside down, but my feeling told me otherwise and contradicted the gravity of the water. I wanted the water to be at the top of the work and to be pushed upwards by spine-like forms. Or are they water-like worms? Here too, fantasy is given free play.

A hand looms up on the right and seems to be connected to a fish head depicted at the top right. The hand seems to be holding a triangle, pointing downwards. This is supposed to symbolise femininity and water.

I painted the triangle without knowing what it meant. Funny... .

Dit werk is niet meer beschikbaar

This work is no longer available

2021
90 cm x 60 cm
Eefje Van den Brande

Eefje Van den Brande

Suggesties

Marie-Jeanne Smets
Tinneke De Block
Fenn Brookhuis
Addy van Kempen
Fenn Brookhuis
Fengdan Qin
Germana Tack
Ludo de Kort
mattias christiaens
- Artiest met een A van Artistiek -
Jimmy Groen
- Edwin Boeckxstaens -