geen titel

geen titel

"In mijn werk probeer ik behoedzaam de grenzen van het lichaam af te tasten. 

Ik vervaag, verdraai, keer om, giet af of digitaliseer de werkelijkheid, en zoek hierin een balans tussen herkenning en vervreemding.

Je zou me kunnen zien als een omgekeerde wetenschapper. Ik begin bij een antwoord en al makend ontstaan er steeds meer vragen. 

Ik ben tevreden met een werk als het zowel over een verlangen naar tederheid zou kunnen gaan, als een lichamelijk onbehagen.''

Hannelore van Balkom

Hannelore van Balkom

Suggesties

Linne Lauwens
Nathalie Van mulder
Linne Lauwens
robert minnebo
Jimmy Groen
Linne Lauwens
Linne Lauwens
Steven Dag
Kasper Derycke
Nathalie Van mulder
Joachim Vanderbeeken
Kristien D'Hondt