Fighting softly

Fighting softly

2016
50 x 50 cm
Karin Keutgens

Karin Keutgens