Buiten de zone 03

Buiten de zone 03

“Buiten de zone” is een reeks gebaseerd op de term “zoning out.” Voor mij vaak een moment wanneer er teveel om me heen gebeurd waardoor ik uit de wereld rondom mij lijk te vallen, verzeild in eigen gedachten. Soms bewust, soms onbewust.

Ik maak gebruik van foto’s gemaakt met mijn oude telefoon die vaak niet scherp stelt, wat een blurrig beeld geeft dat me doet denken aan het gevoel van “zoning out”. Op deze foto’s breng ik digitaal tekeningen aan als enige punt van focus.

A6
Leni Steckelbruck

Leni Steckelbruck

Suggesties

Hilde NIJS
Sam Geuens
Timo Naessens
Jef van Ruyssevelt

See

paulette ceulemans
LG-Geert Lesage
Jan DE BAKKER
Filip Callewaert
Niels Huizer
Stephan Janssens
Shuang Wu
Ariane Vanheerswynghels
Pia Cabuy