A never ending story

A never ending story

Met deze reeks schilderijen tracht ik de aandacht te vestigen op een maatschappelijk gegeven dat mij aangrijpt: de eeuwigdurende vluchtelingenstroom.

Onderwijs, vrijheid, vrede, werk en een normaal leven is wat de meeste vluchtelingen willen. Armoede en oorlog zijn nog steeds de voornaamste drijfveren waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontbering riskeren.

Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld als het vluchtelingenprobleem, het is een tragisch symbool van ons falen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.

80 x 120 cm
Liliane De Koninck

Liliane De Koninck

Suggesties

Lucas Paemen
Koen Vlerick
Lea Van den Heuvel
Tom Sillen
Eve Renders
Muriel Colangelo
Quinten De Coene
Daniël Op de Beeck
rogier van de sompel
Fons Derboven
giedo claes
Julia De Coster Litvinova
Mireille Michiels
Lea Lodewijk