Untitled, I have constructed, not destroyed (We all love Fontana)

Untitled, I have constructed, not destroyed (We all love Fontana)

Ik ben een kunstenaar die vooral met gevonden/gerecycleert materiaal werkt. Deze retanten van het dagelijks leven herleid ik tot esthetische composities. De structuren van het wegwerp materiaal worden ontrafeld of ontmanteld vooraleer het aan een tweede leven begint.
Uit het textiel en andere  gebruikte materialen kan men de universele patronen over het persoonlijke leven afleiden. Het boeiende hieraan is om een wereld te doordringen in ruimte, tijd en diepte. De geschiedenis van de materie blijft echter anoniem, terwijl onze interpretatie onvermijdelijk persoonlijk is gekleurd. 
Individuele herinneringen geraken verstrengeld met die van onbekende levens. Zo raakt men een universele dimensie aan en staren we naar het eigen toekomstige verleden. 
 
Wanneer het textiel gerecupereerd wordt, heeft het zijn aantrekkingskracht al verspeeld. Na de artistieke ingreep herovert de stof haar decoratieve functie maar dan wel in een andere dimensie. De gekozen fabricaten waren aanvankelijk immers serieproducten die overeenstemmen met een functionele huiselijkheid. De nieuwe decoratieve functie heeft een zuiver esthetische karakter dat afstand neemt van de gemakkelijke behaagzucht
 

60 op 60cm
lux vandervelde

lux vandervelde

Suggesties