The crack is where the light gets in

The crack is where the light gets in

In ‘Anthem’ zingt Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. Iedere crisis, hoe donker ook, geeft gelegenheid tot inzicht en groei.
Hergebruikte zwarte stoffen, witte zijde en organza.

75 cm x 115 cm
Mia Nelen

Mia Nelen

Suggesties

Corentin Rieke
Werner Aerssens
Ekaterini Kaloudis
Christiane Verstraeten
Branco Vermeylen
Evelien Verschroeven
Jean-Marie Petyt
agnes De Gussem
Régine Van den Broucke
Ides De Vos
Marlieve Rommel
Carlos Vande Neste
Sarah Van de Vijver
Wilfried Vandecasteele