5 planken

5 planken

Materiaalkeuze: verweerde planken - linten - veters

Koord gemaakt met techniek 4-vlecht

Min Spillemaeckers

Min Spillemaeckers

Suggesties

Sophie Doutreligne
Sam DENDOOVEN
Rita Boon
Inge De Waegenaere
Bert Pecceu
Nils Van der Linden
Bart Van Der Schueren
Linda Grauls
Chris Willaert
Mark Van Eygen
Koen Vlerick
Jean Waltraevens
Viviane Herremans
Jo Pieck
Carlos Vande Neste