Ziek (2)

Ziek (2)

In het kunstproject For better or for worse versmalt Sonja Hillen haar artistieke blik tot de kamer van een patiënt in het ziekenhuis. Mede met hem, in een gebaar van doorleefde solidariteit, heeft ze de wereld ingeperkt en klein gemaakt. Alles is er wit, ja clean.
En wat er te zien is, staat er in schril contrast mee, letterlijk zwart op wit.
Dualiteit heerst alom: het genoemde wit-zwart refererend aan angst-hoop en uiteindelijk aan leven-dood.
Het zijn niet alleen het bed, de vele slangetjes en de witte jassen; ook de grafieken en de rapporten die de gesteldheid van de patiënt weergeven en de uitslagen van onderzoeken, met in laatste, belangrijkste instantie: de prognose op genezing.
Doorheen deze observaties, verslaglegging en feitelijkheden dicht bij de realiteit en zonder kleurinbreng weergegeven, schemert voortdurend een sterke geladenheid. Dit bereikt de kunstenaar zowel door beladen, bijna al te menselijke details weer te geven – bijvoorbeeld een muts van de kankerpatiënt verlaten hangend aan het voeteinde van het bed -, als door het materiaalgebruik. Ze borduurt bijvoorbeeld de feitelijke ziekte gegevens op het doek.
Rond textiel, brei- en borduurwerk, hier gebruikt, hangt een sensibele, tactiele zelfs kwetsbare sfeer, vaak in relatie gebracht met het vrouwelijke.
Alles samen gaat het om mixed media, waarin huishoudelijke materialen, dicht bij het dagelijkse leven, de boventoon voeren. Dit geeft het werk een tegelijk zowel tedere als broze uitstraling, die door de stevige verankering zowel in het ‘stoffelijke’ als het ‘nuchtere’ en ‘tragische’ van het bestaan, nooit flauw of sentimenteel wordt.
Integendeel, deze kunst kent een bijzondere aangrijpende resonantie.

Daan Van Speybroeck
Kuncoördinator Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St Radboud (2009)

40 x 60 cm
Sonja Hillen

Sonja Hillen

Suggesties

Gratien Hebben
LG-Geert Lesage
Sebastiaan Pandelaers
griet vangampelaere
Koen Vlerick
Kathleen Ramboer
Marjan Reynaert
dirk demuynck
andreas valkenborgh
axel fabry
Carlos Vande Neste
wery pollier
Tinne Rens
Els "Impuels" Heirbrant
Krist Van de Casteele