5 jaar Hangar14

10 kunstenaars 20 uren expo 40 kunstwerken

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan zoekt Hangar14 tien kunstenaars voor een groepstentoonstelling.

1: Oproep

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan zoekt Hangar14 10 (amateur)kunstenaars vanaf 18 jaar voor een groepstentoonstelling .

2: Vereisten waar de werken moeten aan voldoen

Het thema is vrij. Elke kunstenaar mag 4 werken indienen .

2D-werken in de disciplines schilderkunst, grafiek, tekenkunst, kant, textiel, ... (max. grootte 100 cm x 100 cm en max 10 kg)
3D-werken in de disciplines beeldhouwen, installaties en keramiek
(max 1m2 grondopp. , 2m hoog en max 70 kg)

De kunstenaar verklaart dat hij de intellectuele rechten bezit van het ingeschreven werk. De kunstenaar vrijwaart Hangar14 voor elke aanspraak van derden in dit verband.

3: Inschrijven

Inschrijven is gratis.
Stuur het inschrijvingsformulier met uw CV, foto van de deelnemende werken met uitleg per mail aan info@Hangar14.be vóór 10 maart 2021.
Ten laatste op 20 mar 2021 word je per mail meegedeeld of je al dan niet geselecteerd werd.

Als je geselecteerd wordt vragen wij 50 euro over te schrijven op rekening van Hangar14, hierin zijn inbegrepen: 2 weekends en een avond groepsexpo, vernissage , ontwerp affiche, permanentie tijdens de openingsuren en promo van de expo op verschillende cultuur en evenementen sites)

De geselecteerde werken kunnen te koop worden aangeboden. De opbrengst gaat integraal naar de kunstenaar.

4: Selectie

De selectie gebeurt door Luc Van Loock, beeldend kunstenaar en zaakvoerder Kunstatelier Hangar14.

Door het insturen van het ondertekende inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemende kunstenaars de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

5: Binnenbrengen van de geselecteerde werken

De werken dienen voorzien van een degelijk ophangsysteem of sokkel en moeten afgeleverd worden in Hangar14 op één van de volgende dagen:

  • zaterdag 3 apr 2021 van 11u tot 18u
  • maandag 5 apr 2021 van 14u tot 21u

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor o.a. beschadiging, ontvreemding of verlies van de ingebrachte werken buiten de risico's gedekt door de BA uitbating (verzekering) van Hangar14. De deelnemers kunnen deze risico’s zelf laten verzekeringen.

6: De periode van de expo

De expo zal te bezoeken zijn in Kunstatelier Hangar14 Poelbergstraat 14 Scherpenheuvel op: zaterdag 10 en 17 apr 2021 van 14u tot 18u,
woensdag 14 apr van 18u tot 22u en
zondag 11 en 18 apr 2021 van 14u tot 18u.

Een officiële opening met vernissage is voorzien op vrijdag 9 apr 2021 van 19u30 tot 22u.

Indien door Covid-19 de maatregelen tijdens deze periode opnieuw verstrengd worden, zal
de expo naar een latere datum verplaatst of aangepast worden.
Alle Covid-19 maatregelen die op dat moment van toepassing zijn zullen strikt nageleefd worden.

7: Terughalen van de werken

De werken die niet verkocht werden kunnen in Hangar14 afgehaald worden op volgende data : zondag 18 apr 2021 van 18u tot 20u
maandag 19 apr 2021 van 14u tot 18u of op afspraak.

8: Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Hangar14 de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van deze wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens.

Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van deze wedstrijd.

Prijs
*Voor deze open call wordt een deelname in de onkosten van 50EUR gevraagd.
Deadline
10 maart 2021
Organisator
info@Hangar14.be
Locatie
https://hangar14.be