50 jaar E17 met jouw werk?

In 2023 is het 50 jaar geleden dat er voor het eerst auto's reden over de nieuwe snelweg E17 (toen nog E3). Zuidwest biedt de ruimte aan een kunstenaar om aan de slag te gaan met de snelweg, haar tradities, verhalen en bewoners.
Deze oproep gaat heel specifiek over de realisatie van een festivalvlag en landschappelijke interventies en schetst het verloop van de procedure.

In 2023 is het 50 jaar geleden dat er voor het eerst auto's reden over de nieuwe snelweg E17 (toen nog E3). Plots kon je in één rechte lijn van de Frans grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen rijden. De snelweg trok letterlijk een streep door de regio Zuid-West-Vlaanderen. Het landschap werd doorsneden. 

In 2023 zet zuidwest de verjaardag van de snelweg in de kijker met een participatief publieksproject en dit samen met heel wat partners. We duiken in de geschiedenis van de snelweg en haar impact op onze regio. We onderzoeken de veranderende blik van ons wereldbeeld dat aangedreven werd door fossiele brandstoffen naar nieuwe toekomstbestendige alternatieven. In het najaar van 2023 (september-oktober) organiseren we een festival van activiteiten rond deze verjaardag. 
Binnen het project 50 jaar E17 gaan we op zoek naar een artistieke invalshoek. We bieden de ruimte aan een kunstenaar om aan de slag te gaan met de snelweg, haar tradities, verhalen en bewoners. Het eindresultaat kan zowel beeldend, documentair, podcast, podium, enz. zijn en krijgt een plek tijdens de eindfase van het project. Het traject naar het resultaat maakt deel uit van het project. Er wordt op geregelde tijdstippen over gecommuniceerd.

DOEL
In het anonieme niemandsland van de E17 is veel te zien. Via een ontdekkingstocht langs de E17 willen we plekken en bewoners in kaart brengen. We zoeken iemand die aan de slag gaat met de verhalen van de snelweg en deze vertaalt tot een artistiek eindresultaat. 
Focus
-    Verhalen (van buurtbewoners, snelweggebruikers, enz.) 
-    De link wordt gelegd naar erfgoed (verhalen over de aanleg van de snelweg, foto’s van voor de komst, enz.) 
-    Een link naar toekomst (nieuwe vormen van snelwegen en mobiliteit) 
Inspiratie
-    Nieuwe verbindingen via praatpalen. Het plaatsen van praatpalen langs de E17 was het toonbeeld van de technologische vernieuwing van deze snelweg. 
-    Hedendaags snelwegerfgoed. Van in de file staan, filebingo tot typische snelwegsnacks. 
-    Een expeditie op parallelle wegen aan de snelweg of op de snelweg zelf.
-    Verhalen van dagelijkse gebruikers van de snelweg. Voor camionchauffeurs vormt de snelweg hun thuis. 
-    Verhalen van aangrenzende bewoners van de snelweg. De snelweg doorkruist dorpen en buurten. Naast verbindend op macroniveau is ze op microniveau vaak een grens. 
-    De snelweg als non-plaats (non-lieux, Marc Augé).

Inspirerende werken
-    De autonauten van de kosmosnelweg, Julio Cortazar en Carol Dunlop
-    Snelweg verhalen, Melle Smets en Bram Esser
-    Afscheid van een auto, Adriaan van Aken
-    1 meter snelweg volgens de Belgische norm, Lodewijk Heylen
-    De bron van de E40, Neveneffecten

VERWACHT RESULTAAT
-    Het traject maakt integraal deel uit van het project en wordt zichtbaar gemaakt voor het publiek.
-    Het eindproduct staat open, maar is zichtbaar tijdens de projectperiode (vanaf 16 september 2023).

TIMING
-    Start: mogelijk vanaf oktober 2022 (in overleg te bepalen). 
-    Het traject maakt deel uit van het project. Op geregelde tijdstippen wordt er gecommuniceerd. 
-    Einde: het resultaat is zichtbaar vanaf de week van de mobiliteit 2023 (16-22 september) 

BUDGET
-    Productie, artist fee en realisatie: 17.000 euro.
-    Het traject wordt gecommuniceerd via de website, social media, enz. van het ruimere E17-project en van zuidwest. Communicatie maakt dus geen deel uit van dit budget. 
-    We voorzien een pitch-moment, waarop we graag met jou in gesprek gaan over je voorstel, op dinsdag 6 september.
-    Na het toekennen van de opdracht voorzien we een intakegesprek (in Kortrijk). Gedurende het project zijn er enkele afstemmingsmomenten (dit kan fysiek of digitaal). 

INDIENEN VOORSTEL
Deadline voor het indienen van een voorstel is ten laatste 1 september digitaal via marieke@zuidwest.be. Het voorstel omvat: 
-    Een omschrijving van de methode/aanpak. Hoe zou je dit project aanpakken, wat is jouw visie? 
-    Artistieke uitwerking. Wat is het uiteindelijke eindresultaat, wat zal er te zien zijn? 
-    Begroting. 
-    Portfolio. 

Prijs
€17.000
Deadline
16 september 2022
Organisator
Leiedal

Downloads