Art Contest 2020

ArtContest lanceert dit jaar de 16e editie van de hedendaagse kunstwedstrijd die zich richt op jonge Belgische of in België verblijvende kunstenaars tot de leeftijd van 35 jaar.

De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 31 mei 2020 om middernacht.   
 
De wedstrijd, onder de bezielende leiding van oprichtster Valerie Boucher die zelf nauw betrokken is bij het aanstormend talent in de kunstwereld, heeft als doel het werk van jonge, hedendaagse kunstenaars te promoten en hen op langere termijn te blijven volgen en te begeleiden.
 
ArtContest wil daarnaast een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kunstenaars door hen aan te zetten tot reflectie over hun artistieke praktijk en hun positie als kunstenaar in de hedendaagse samenleving. 

ArtContest schept een kader waarbinnen kunstenaars, met name via interculturele uitwisselingen, worden gestimuleerd om na te denken over hun specifieke rol en inzet voor de kunst.

ArtContest zet zich in om, vanuit aangescherpte kwaliteitseisen, de deelnemers maximale zichtbaarheid te bieden (via exposities, website, blog, twitter, facebook, kunstuitgaven …) en organiseert ook volop ontmoetingskansen met professionals uit de kunstwereld (curatoren, kunstcritici, galeriehouders, kunstverzamelaars enz.).
 
Voor de editie van 2020 zal een vakjury 10 kandidaten nomineren.
 
De vakjury is samengesteld uit:

  • Carine Bienfait, directrice JAP Brussel
  • Catherine Mayeur, professor kunstgeschiedenis
  • Liliane De Wachter, curatrice van het Mukha
  • Devrim Bayar, curatrice van het Wiels
  • Simon Delobel, directeur van de Trampoline gallery

De 10 genomineerde kunstenaars zullen op 1 juli bekendgemaakt  worden op de site http://www.artcontest.be. Vervolgens zullen hun werken tentoongesteld worden in het Vanderborghtgebouw (Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel).
 
De juryleden zullen tijdens de vernissage van de tentoonstelling de laureaten bekendmaken en de prijzen uitreiken.  

Prijzen 


Eerste prijs:
een geldprijs van € 9.000
een solotentoonstelling op een nader te bepalen locatie in 2021
een verblijf van 2 maanden als artist-in-residence in het Centre Intermondes in La Rochelle en een eindejaarstentoonstelling
 
Tweede prijs:
een geldprijs van € 6.000
een solotentoonstelling in de C-Box van de Centrale for Contemporary Art in 2021 alsook een productiebeurs van € 750 aangeboden door de Stad Brussel
een cheque ter waarde van € 1000  voor aankoop van materiaal bij Cadr’art
 
Derde prijs:
een geldprijs van € 3.000

Deadline
31 mei 2020
Reglement

Inschrijvingsvoorwaarden


De kandidaten dienen een dossier aan te leveren op A4 formaat met daarin:

  • het door de kandidaat ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier 2020 
  • foto’s van het project dat de kandidaat wenst te installeren of van de reeks werken waarvan het te exposeren werk deel uitmaakt of nog van 3 tot 5 werken naar keuze 
  • een beschrijving van de artistieke aanpak
  • een curriculum vitae
  • een foto van de kandidaat

Kunstenaars die video’s presenteren dienen de links naar die video’s in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving”.

Het staat de kandidaten vrij een eigen thema of onderzoeksproject te kiezen.

De voorwaarden voor deelname en het reglement vindt u op onze website: www.artcontest.be/reglement/

De jury zal 10 kandidaten selecteren. De genomineerden worden uiterlijk op 1 juli   bekendgemaakt op onze site http://www.artcontest.be.

De 3 laureaten zullen worden uitgeroepen tijdens de vernissage van de tentoonstelling in oktober 2020.