ArtContest

ArtContest lanceert dit jaar de 17e editie van de hedendaagse kunstwedstrijd die zich richt op jonge Belgische of in België verblijvende kunstenaars tot de leeftijd van 35 jaar.

ArtContest organiseert jaarlijks een wedstrijd in hedendaagse kunst die geldt als referentiekader voor jonge kunstenaars tot 35 jaar oud die in België wonen of hier verblijven. In de 16 jaar dat ArtContest actief is, heeft de wedstrijd meer dan 2400 dossiers ontvangen en meer dan 160 artiesten genomineerd en tentoongesteld dankzij het engagement van een kwalitatief hoogstaande vakjury.  
 
ArtContest brengt projecten van plaatselijke en internationale artiesten voor het voetlicht. In 16 jaar tijd is de vereniging immers uitgegroeid tot een volwaardige instelling die jonge beeldende kunstenaars uit de Belgische en internationale kunstwereld begeleidt, ondersteunt en promoot.
 
Voor de editie van 2021 zal een vakjury 10 kunstenaars nomineren. De vakjury is samengesteld uit:
Carine Bienfait, directrice van het JAP Brussel
Catherine Mayeur, professor kunstgeschiedenis
Liliane De Wachter, curatrice van het Mukha
Devrim Bayar, curatrice van het Wiels
Simon Delobel, directeur van de Trampoline gallery 

De 10 genomineerde kunstenaars zullen vanaf 15 juli worden bekendgemaakt op onze website, waarna hun werken worden tentoongesteld in het Vanderborghtgebouw (Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel).
 
De juryleden zullen tijdens de vernissage van de tentoonstelling de laureaten bekendmaken en de prijzen uitreiken. 
 
De prijzen voor de eerste 3 laureaten: 
•    2 Prijzen van de Nationale Loterij van 2.500 €
•    Prijs van Sabam van 3.000 €
•    Prijs van de Botanique: een solotentoonstelling in de Botanique in 2022
•    Priis Intermondes: een verblijf van 2 maanden als artist-in-residence in het Centre Intermondes in La Rochelle alsook een productiebeurs ter waarde van  700 € 
o    Beurs voor het verblijf in de residentie van 1.500 €
•    Prijs van de Stad Brussel: een solotentoonstelling in de C-Box van de  CENTRALE for Contemporary Art in 2022 alsook een productiebeurs ter waarde van 1.000 €
•    Prijs Cadr’art: een cheque ter waarde van 1.000 € voor aankoop van materiaal bij Cadr’art
Inschrijvingsvoorwaarden:
 
Kandidaten dienen zich online in te schijven en hun papieren dossier te versturen naar of af te leveren op het hoofdkantoor.
Het dossier moet volgende punten bevatten: 
•    het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier 2021
•    foto’s van het project dat de kandidaat wenst te installeren of van de reeks werken waarvan het te exposeren werk deel uitmaakt of nog van 3 tot 5 werken naar keuze
•    een beschrijving van het artistieke proces
•    een curriculum vitae
•    een foto van de kandidaat
Kunstenaars die videomateriaal presenteren dienen een clip of kort fragment van het videowerk bij te voegen van maximaal 3 minuten. Het staat de kandidaten vrij een eigen thema of onderzoeksproject te kiezen. 
 
De voorwaarden voor deelname en het wedstrijdreglement zijn te vinden op onze website. Inschrijving is gratis.
 
De jury zal 10 kandidaten selecteren. De genomineerden worden uiterlijk op 15 juli 2021 bekendgemaakt op onze site http://www.artcontest.be. De 3 laureaten van de wedstrijd zullen worden uitgeroepen op de openingsavond van de tentoonstelling in september 2021.

Deadline
20 juni 2021