Berlart

Kunstroute met hedendaagse tentoonstelling in Berlare

Deze open call is voorbij en tonen we hier alleen als voorbeeld van hoe een goed gemaakte oproep er kan uitzien.

De cultuurdienst van Berlare plant een kunstwandeling, in de omgeving van de Eendenkooi. Het kadert in de nieuwe toeristische ontsluiting van het gebied. Met aandacht voor het uniek erfgoed en de bijzondere natuur. Het wordt een hedendaagse tentoonstelling in een poëtisch stukje natuur, dat toeristisch ontsloten wordt. De combinatie met hedendaagse kunst moet zorgen voor een bijzondere natuurbeleving. We zoeken naar jonge kunstenaars die de natuur een warm hart toedragen. 

Een dergelijk initiatief zal de kunstliefhebber, meerwaardezoeker, kwalitatieve bezoeker aantrekken. Want Berlare is inderdaad meer dan een meer. Zo kunnen we een ander type bezoeker aantrekken. We zien het als een project op langere termijn. De tentoonstelling zou tweejaarlijks kunnen gerealiseerd worden als toeristische trekker. Het is de bedoeling om een vaste waarde te worden, naar analogie met Zwalm, Watou, ...

Kunstenaars gezocht
Criteria:
Integratie in natuur (land art, duurzaamheid, vergankelijkheid, ...)
Respect voor omgeving / complementariteit
Kwaliteit
Originaliteit
Poëtisch gehalte
Oeuvre / ervaring / professionaliteit

Timing
Indienen conceptnota: 15 april 2021
Beslissing jury: 30 april 2021
Uitwerking: mei-juni 2021
Periode: vanaf juli 2021

Locatie
Omgeving Eendenkooi, Berlare
Specifieke locatie onderling te bespreken met organisator.

Budget
We voorzien een forfaitaire vergoeding (1000 euro) per kunstenaar voor het maken, leveren en plaatsen van een kunstwerk. Dit a.d.h.v. factuur of onkostennota. Het kunstwerk wordt hiermee eigendom van de gemeente. De gemeente beslist hoelang ze het werk zullen laten staan op de locatie, met min. 2 maanden.

Hoe deelnemen
Bezorg ons per mail en voor 25 april: 

  • Portfolio / instagram
  • Conceptnota 
  • Contactgegevens

Organisator
CC Stroming - gemeente Berlare - Dorp 101 - 9290 Berlare
Leen De Greve - 0496 10 36 94 - leen.degreve@berlare.be

Deadline
25 april 2021