Een creatieve invulling voor het oude zwembad van Wevelgem

Vanaf begin 2021 wordt het nieuw zwembad (Zwemkom) in Wevelgem in gebruik genomen. Dan komt het oud zwembad leeg te staan voor één jaar. Tot de nieuwe bestemming er is (tussenperiode midden 2021 tot midden 2022) wordt de site een experimenteel huis met vele kamers. Wevelgem zoekt initiatiefnemers voor een tijdelijke, creatieve invulling van de site van het oude zwembad, voor maximum één jaar.

Het leegstaande zwembad wordt een open huis, proeftuin en labo voor ondernemers, makers, sociale actoren, kunstenaars, organisaties en burgerinitiatieven.
Netwerken, samenwerken/kruisbestuiving, ontmoeten, verbinden, creëren en innoveren vormen de kern van de initiatieven.
Een combinatie en samenwerking tussen diverse spelers en initiatieven. Die initiatieven spreken een breed publiek aan en overstijgen het lokale niveau. Participatieve projecten zijn een plus.

Heb jij een inspirerend plan om deze plek mee uit te bouwen tot een creatieve place-to-be?
Laat van je horen:
vrije.tijd@wevelgem.be
056 43 34 81

Deadline
1 februari 2021