Een residentie in WIELS

De oproep voor de 2023-sessies van het WIELS Residentieprogramma is nu open voor Belgische kunstenaars en kunstenaars die sinds minumum 2 jaar in België wonen en werken.

Elk jaar nemen tot 20 kunstenaars deel aan het residentieprogramma. Er zijn telkens twee sessies van zes maanden. Voor elke sessie worden twee of drie van de negen studio's in WIELS toegewezen aan Belgische artiesten terwijl de rest voorbehouden wordt voor internationale residenten, die geselecteerd worden via specifieke oproepen. De kunstenaars worden niet geselecteerd op basis van leeftijd of bekendheid, maar op basis van de originaliteit en kwaliteit van hun discours en hun esthetische taal.

De residentie biedt werkplekken in een geschikte omgeving voor kunstenaars die op zoek zijn naar autonomie, professionele feedback en / of interactie met de internationale hedendaagse kunstscene die Brussel in het bijzonder biedt. Dit gebeurt door deel te nemen aan de huidige artistieke praktijken en theoretische debatten, door wekelijkse discussies met de mentoren en door openbare presentaties voor het publiek. WIELS residentie programma helpt dus kunstenaars hun werk en professionele oefening te ontwikkelen.

Kandidaten worden niet geselecteerd via spontane sollicitaties of op uitnodiging. WIELS publiceert elk voorjaar een oproep op de website en via de nieuwsbrief gericht op kunstenaars met de Belgische nationaliteit of gevestigd in België (die hun studies hebben afgerond en met een minimum bijdrage van 3 jaar aan de Belgische artistieke scene). Alle andere internationale kunstenaars worden geselecteerd via de oproepen van partnerinstellingen in specifieke landen. Onze partners kunnen van jaar tot jaar verschillen en staan op deze pagina vermeld.

Deadline
31 mei 2022