Frans Masereel Centrum: Collectieve Residentie

Op algemene vraag breidt het Frans Masereel Centrum het schoolresidentie-programma uit naar kunstenaarscollectieven, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking.
 

Meld je vóór 1 maart 2021 aan voor een residentie van één of twee weken om een hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s

Een Collectieve Residentie is een unieke gelegenheid voor kunstenaarscollectieven, studenten, artistieke co-werkers en elke andere vorm van (informele) samenwerking om een ​​hedendaags, printgerelateerd project te ontwikkelen – zowel individueel als gezamenlijk – of om samen te werken rond gemeenschappelijke doelen of thema’s. In een professioneel uitgerust grafisch atelier en binnen de context van een internationale residentieplek en tentoonstellingsruimte is er ruimte om te experimenteren en nieuwe projecten te realiseren, en dit zowel op een zelfsturende manier als onder begeleiding van de eigen docenten.

Let op: in tegenstelling tot het zes weken durende programma van onze reguliere Kunstenaarsresidenties, omvat een Collectieve Residentie geen educatieve begeleiding door onze medewerkers, noch workshops. Voorkennis van grafische technieken is dus vereist of dient voorzien te worden door begeleidende docenten of technici. Het Frans Masereel Centrum voorziet daarnaast uiteraard in technische basisondersteuning.

Een Collectieve Residentie begint op vrijdag (aankomst tussen 14u en 16u), kan een of twee weken duren en duurt tot vrijdag (11u) – tenzij anders vermeld. Op maandagavond organiseert het Frans Masereel Centrum print-gerelateerde lezingen door een hedendaagse kunstenaar. Donderdagmiddagen zijn gewijd aan de voorbereiding van de presentatie van de resultaten van de residentie.

Deadline
1 maart 2021