Kunstwerk gevangenis Ieper 2021

In mei 2021 (voorziene datum) wordt de tijdelijke sluiting van de gevangenis voorzien omwille van renovatiewerken. De dienst Interactie wil graag een kunstwerk maken dat we een centrale plaats kunnen geven bij heropening van de nieuwbouw. Ben jij geïnteresseerd om mee te werken aan een creaproject in samenwerking met gedetineerden uit de gevangenis van Ieper?

(Foto: © Henk Deleu)

In de gevangenis Ieper staat de dienst Interactie in voor de uitwerking van de hulp- en dienstverleningsaanbod aan de gedetineerden. Deze dienst is een samenwerking van verschillende partners die samen streven naar mooi en gevarieerd aanbod. Binnen dit kader voorzien we in 2021 een creaproject waarbij we willen samenwerken met een lokale kunstenaar. 

De projecten moeten ten laatste 31/1/2021 ingediend worden per mail aan: roselien.vermeulen@cawcentraalwestvlaanderen.be
Ten laatste 28/2/2021 krijg je bericht over welk project gekozen is.

Interesse? Vul dan de projectfiche (download) in waarin je duidelijk je idee omschrijft.

Deadline
31 januari 20121
Reglement

In mei 2021 (voorziene datum) wordt de tijdelijke sluiting van de gevangenis voorzien omwille van renovatiewerken. Deze sluiting heeft uiteraard een grote impact op zowel de gedetineerden en hun familieleden alsook op het personeel van de gevangenis. 
Daarom willen we graag een groot project organiseren in het kader van de sluiting, in samenwerking met gedetineerden en een lokale kunstenaar. We willen graag een kunstwerk maken dat we een centrale plaats kunnen geven bij heropening van de nieuwbouw. Voor de concrete invulling van het project rekenen we op de creativiteit van de kunstenaar. De uitwerking en het maken van het kunstwerk is een samenwerking met de kunstenaar en een groep creatieve gedetineerden (max. 12).
Hou er echter wel rekening mee dat binnen een gevangeniscontext niet alles mogelijk is. Wil je vooraf graag aftoetsen of bepaalde materialen of werkmethoden kunnen? Heb je nog andere vragen?