Maak een kunstwerkt voor Natura Inspiratus

wedstrijd voor kunstenaars 50+

FedOS organiseert Kunstroute ‘Natura Inspiratus’ in samenwerking met Plantentuin Meise. Deze indrukwekkende kunstroute gaat door op het domein van Plantentuin Meise en wordt afgesloten met een tweedaags kunstenfestival. Met deze wedstrijd wil FedOS vormgeven aan deze kunstroute.

Natura Inspiratus, de natuur inspireert 

U wordt uitgedaagd om beeldende werken te maken geïnspireerd door de natuur. Je zou het niet meteen verwachten maar kunst is onmogelijk weg te denken uit de Plantentuin Meise. Als één van de grootste botanische tuinen ter wereld is hier een zeer uitgebreide botanische bibliotheek aanwezig. In de archivering zijn beschrijvingen en illustraties van fauna en flora inherent, denk maar aan botanisch tekenen. Deze eeuwenlange traditie binnen de natuurkunde heeft ons geïnspireerd om u op een artistieke manier naar de natuur te laten kijken. De natuur is bovendien een onuitputtelijke bron van schoonheid. Door alle eeuwen heen hebben kunstenaars op hun wijze geprobeerd deze schoonheid te verbeelden. De natuur prikkelt de artistieke verbeelding waardoor nieuwe creaties ontstaan. In uw deelname moet er dus een duidelijke link zijn met de natuur, hetzij qua ontwerp, techniek of gebruikte materialen. Wil je meer weten over hoe de natuur jou kan inspireren? Schrijf je dan nu in op de Inspiratiedag van 28 oktober en kom alles te weten over ‘Natura Inspiratus’. 

De kunstroute 
Op verschillende locaties in Plantentuin Meise worden voor een periode van 4 maanden (1 mei tot 31 augustus 2020) allerlei vormen van kunst tentoongesteld. FedOS werkt samen met sociaal artistieke projecten en individuele kunstenaars 50+, organiseert een wedstrijd beeldende kunst 50+, om vorm te geven aan deze kunstroute. Bezoekers kunnen aan de hand van een plannetje de wandelroute volgen en alle locaties bekijken. De geselecteerde werken van deze wedstrijd zullen geëxposeerd worden in het prachtig kasteel van Bouchout. We verwachten 50 000 bezoekers, een uitgelezen kans om als kunstenaar je werk te laten bewonderen.

1. Wie mag deelnemen? 
Iedere kunstenaar ouder dan 50 jaar. 
 
2. Met welke werken? 
Elke kunstenaar mag 3 werken indienen. De wedstrijd staat open voor plastische kunstenaars (tekenaars/schilders/beeldhouwers/keramisten) en fotografen. Een jury selecteert de werken. De werken passen bin-nen het thema ‘Natura Inspiratus’. Schrijf u in voor de Inspiratiedag van 28 oktober en kom hierover meer te weten. 
 
3. Uiterste inschrijvingsdatum kunstwedstrijd? 
De uiterste inschrijvingsdatum is 01/03/2020. Inschrijven kan door inschrijvingsformulier vergezeld met korte CV, foto’s van de ingediende werken op te sturen naar FedOS vzw, Zaterdagplein 6 te 1000 Brussel of te mailen naar natura.inspiratus@gmail.com
Inschrijven


4. Onkosten? 
Deelnemen aan de wedstrijd is volledig gratis. Bij selectie betaalt u een bijdrage van 25 euro per werk. De 4 maanden expo, openings- en sluitingsactiviteit en verzekering zijn hierin inbegrepen. De werken kunnen te koop worden aangeboden. De organisator rekent hiervoor 10% aan van de verkoopprijs.
 
5. Wanneer de werken inleveren? 
De werken dienen binnengebracht te worden op maandag 27 april 2020 van 10u tot 12u in het kasteel van Boechout, Plantentuin Meise. Elk werk dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en van een solide ophangmogelijkheid. Het kunstwerk wordt ter plaatse uitgepakt én ge-controleerd door de organisator. Wegens beperkte opslagmogelijkheden moet de verpakking terug mee-genomen worden. 
U ontvangt een toegangskaart voor de wagen waardoor u die dag het domein kan binnen rijden om de werken af te leveren. Na levering moet de wagen terug het domein verlaten. 
 
6. Wat kan u winnen? 
Een jury zal de ingestuurde werken beoordelen en 10 prijzen toekennen: 
1ste Prijs (gouden handjes en een waardebon van 500 euro) 
2de Prijs (zilveren handjes en een waardebon van 300 euro) 
3de Prijs (bronzen handjes en een waardebon van 200 euro) 
Publieksprijs 
Prijs van de Plantentuin Meise 
5 vermeldingen

Doelgroep
50+
Deadline
1 maart 2020
Organisator
FedOS vzw
Locatie
Meise