Natuur zkt. kunstwerk

De stad Ieper schrijft een wedstrijd uit voor de creatie van een kunstwerk in het kleine, maar fijne natuurgebied tussen de vaart Ieper-Komen en de Hommelhofstraat. Kunstenaars geboren of woonachtig te Ieper, of leerlingen/leerkrachten van Dé Academie Ieper kunnen tot en met 31 maart hun voorstel indienen.

In het kader van een reeks natuurinrichtingswerken in de Hommelhofstraat heeft de stad Ieper recent een boomgaard aangeplant, die aansluit bij de vaart en het Bijlanderpad aan de overzijde. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een kunstwerk dat een permanente plek krijgt in dit stukje natuur en de beleving van de site versterkt. 

Buurt kiest
De stad Ieper organiseert een wedstrijd om dit kunstwerk te selecteren. Het ideale kunstwerk vormt een eenheid met de natuurlijke omgeving van de boomgaard en is duurzaam, veilig, en weer- en windbestendig. Na een preselectie van de beste voorstellen door een onafhankelijke jury, ligt het eindoordeel bij de bewoners van de Hommelhofstraat. Zij mogen kiezen welk werk een permanente plek krijgt in dit stukje natuur. De uiteindelijke winnaar(s) ontvang(t)en 7.500 euro om het project te realiseren. 

Wie kan deelnemen? 
De wedstrijd staat open voor alle personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in Ieper en/of in de stad Ieper geboren zijn, en/of leerkracht of leerling zijn van dé Academie in Ieper. Deelname in groep is ook mogelijk.

Hoe kan je inschrijven? 
Bezorg uiterlijk op 31 maart 2021 de nodige documenten per mail naar cultuurbeleid@ieper.be of per post naar Commissie Kunst in de Openbare Ruimte, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. Je dossier bevat:
-    Personalia deelnemer(s): naam + voornaam + volledig adres + telefoon + e-mailadres
-    Kopie van de identiteitskaart. Bij groepsdeelname volstaat kopie ID-kaart van de verantwoordelijke.
-    Korte toelichting (max. 1 blz.) met inhoudelijke duiding van het voorgestelde kunstwerk.
-    Technische specificaties over het voorgestelde kunstwerk: dit bevat een duidelijke schets (formaat A4), de precieze afmetingen, soort materiaal, handleiding voor plaatsing en verankering en onderhoud van het kunstwerk, eventueel foto’s.

Deadline
31 maart 2021