NTAA’22

New Technological Art Awards

Sinds enkele jaren heeft Zebrastraat Gent zich ontwikkeld tot een stimulerend kenniscentrum met een grote belangstelling voor kunst. Elke twee jaar wordt de New Technological Art Award (NTAA) georganiseerd, een wedstrijd die probeert een leemte in de mainstream kunstwereld in te vullen, door aandacht te besteden aan de technologische ontwikkelingen die onze wereldwijde cultuur stuwen.

NTAA selecteert en presenteert creaties waarin de cultuurvormende rol van technologie een centrale plaats inneemt. Low of high tech, intuïtief of experimenteel, de creaties vestigen steeds onze aandacht op de werkelijk innovatieve trends. De tentoonstelling van de realisaties van de geselecteerde winnaars vormt een kompas dat u oriënteert bij het relevant hedendaags en dynamisch gebruik van technologie in de kunstsector.

Algemene richtlijnen voor deelname aan de NTAA wedstrijd
Het doel van de wedstrijd is het voorstellen van werken in overeenstemming met de missie van NTAA. De jury behoudt zich het recht voor om creaties uit te sluiten die niet haalbaar blijken te zijn binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden van de Stichting Liedts-Meesen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de voorgestelde werken effectief zullen worden tentoongesteld. Zebrastraat beschikt over de nodige basisuitrusting die ter beschikking staat van de geselecteerde kunstenaars; specifieke en speciale apparatuur moeten door de kunstenaars voorzien of gehuurd worden voor de duur van de tentoonstelling.

Deze internationale wedstrijd staat open voor alle leeftijdsgroepen en nationaliteiten. Kunstenaars kunnen hun kandidatuur indienen voor één enkel kunstwerk minder dan twee jaar oud op het moment van de indiening ervan, maar dat al mag zijn tentoongesteld. Engels is de voertaal.

Er is geen artist fee. Kosten m.b.t. transport, accommodatie en installatie worden vergoed door de organisatie. De 20 projecten die de jury selecteert zullen in oktober 2021 bekend worden gemaakt op de website.

Prijs
Er is een juryprijs en een publieksprijs. In beide gevallen wordt een prijs van € 5.000 toegewezen aan een werk en de maker ervan. Bovendien behoudt de jury zich het recht voor om een eervolle vermelding aan een kunstenaar toe te kennen. De Stichting Liedts-Meesen en de jury behouden zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen en over te dragen naar de volgende editie. Alle winnaars zullen worden bekendgemaakt op de laatste dag van de tentoonstelling.

Deadline
31 augustus 2021